POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Embryolab RO

POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

EMBRYOLAB

«EMBRYOLAB» acordă o importanță deosebită securității și respectă intimitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. De aceea, investim timp și resurse pentru a vă proteja intimitatea. În acest efort, ne aflăm într-un proces continuu de actualizare și formare pentru a respecta pe deplin cadrul național și internațional în vigoare și, în special, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

SCOPUL ACESTEI POLITICI

Dorim să vă informăm cu privire la modul în care datele personale ale clienților noștri sunt colectate, stocate, utilizate și transmise, măsurile de securitate pe care le luăm pentru a proteja datele personale, motivele și perioada pentru care sunt stocate, precum și tipul de date cu caracter personal care sunt colectate. Se referă la orice act sau serie de acte efectuate cu sau fără utilizarea de mijloace automate, asupra datelor personale sau seturilor de date personale, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, căutarea de informații, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, corelarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.

Această politică este actualizată periodic și poate fi modificată oricând se consideră că este necesar, fără o notificare prealabilă, întotdeauna în conformitate cu cadrul legislativ în vigoare și în conformitate cu orice modificare a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De aceea, vă recomandăm să revizuiți această politică la intervale regulate, pentru a afla mai multe despre orice schimbări efectuate.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică particulară sau la o persoană care poate fi identificată (de exemplu, numele, numărul cărții de identitate, adresa etc.). Datele privind sănătatea (sănătatea fizică sau psihică, furnizarea de servicii medicale etc.) sunt incluse în termenul general „date cu caracter personal”, însă constituie o categorie specială de date. Societatea nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră. Cu toate acestea, Societatea își rezervă dreptul de a vă prelucra datele cu caracter personal în cazuri excepționale, în măsura permisă sau impusă de lege și/sau prin hotărâri judecătorești sau ordine/dispoziții ale procuraturii.

Cum se colectează datele cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate în următoarele moduri:

(a) le furnizați dvs., atunci când Societatea furnizează servicii medicale pentru dvs. sau pentru o persoană pe care o însoțiți, atunci când ne contactați pentru ca dumneavoastră sau o persoană terță să primească servicii medicale, atunci când trimiteți o cerere de angajare la Societate, atunci când completați formulare on-line sau trimiteți mesajele prin poșta electronică („e-mail”), în scopul de a afla sau de a folosi serviciile Societății care sunt disponibile prin paginile web la numele de domeniu embryolab.eu

(b) automat, prin intermediul programului de căutare (browser) sau al dispozitivului mobil pe care îl utilizați pentru a accesa paginile noastre web.

(c) acestea sunt furnizate de un asociat terț, în urma acordului dvs. (de exemplu, firma de asigurări, medicul dumneavoastră curant).

Când vă înregistrați la un serviciu furnizat prin paginile web gestionate de Societate, vi se va solicita să completați anumite câmpuri, precum și să alegeți un nume de utilizator și o parolă. În cazul în care sunteți de acord cu colectarea datelor dvs. cu caracter personal, de ex. pentru a primi periodic un buletin informativ („newsletter”), acest lucru va fi solicitat în mod expres de către dvs. și aveți dreptul să îl retrageți în orice moment.

Ce tip de date cu caracter personal sunt colectate?

Pe scurt, datele cu caracter personal care sunt colectate și fac obiectul unei prelucrări ulterioare

includ:

– numele, adresa și datele de contact, în general (inclusiv adresa de e-mail și numărul dvs. de telefon) sau cele ale rudelor dumneavoastră; – datele de sănătate privind serviciile medicale sau de asistență medicală furnizate de Societate sau datele de sănătate referitoare la serviciile medicale care nu au fost furnizate de noi însă ne-au fost trimise fie de dvs., fie de terți,

– informațiile pe care ni le furnizați cu privire la plata noastră, cum ar fi detaliile cardurilor bancare,

– alte informații care rezultă din utilizarea paginilor web și a altor platforme digitale pe care le folosim pentru a vă furniza informații privind următoarele servicii furnizate de Societate prin intermediul paginilor sale web și/sau pentru înregistrarea dvs. la una sau mai multe dintre acestea:

  • Primirea unui buletin informativ („newsletter”) în mod regulat.
  • Primirea mesajelor e-mail sau a anunțurilor/știrilor.
  • Gestionarea dosarului dvs. medical, în cazul în care v-am furnizat servicii.
  • Înregistrarea datelor de sănătate și colectarea de informații.
  • Transmiterea de întrebări cu privire la serviciile legate de turismul medical.

În afară de datele de mai sus pe care ni le furnizați, pot fi colectate informații tehnice care constituie date cu caracter personal, cum ar fi, de exemplu, adresa protocolului Internet („Internet Protocol address”) a dispozitivului dvs. [de ex. calculator personal, calculator portabil („laptop”), tabletă („tablet”), telefon mobil inteligent („smartphone”)]. Aceste informații tehnice sunt utilizate pentru funcționarea nestingherită și performanța paginilor web și a serviciilor electronice și nu sunt stocate permanent în infrastructura noastră.

Detalii suplimentare despre tehnologiile utilizate în paginile noastre web („cookies”, „internet tags” etc.) pot fi găsite în Politica de protecție a datelor cu caracter personal a societății (consultați capitolul 2 de mai jos).

Care sunt principiile care guvernează prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate?

Societatea vă prelucrează datele cu caracter personal într-o manieră echitabilă și legală, în scopuri clar definite, stabilite în această Politică. Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de către Societate sunt limitate la acelea care sunt absolut necesare pentru atingerea acestor scopuri, sunt corecte și actuale, sunt păstrate pentru o perioadă stabilită de scopurile procesării, sunt protejate de măsuri de securitate adecvate și nu sunt transmise țărilor care nu asigură un nivel satisfăcător de protecție.

Cine colectează datele cu caracter personal și în ce scop? Sunt transmise terților?

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate de către angajații autorizați ai Societății pentru fiecare serviciu, în scopul și numai pentru furnizarea fiecărui serviciu. Acestea sunt transmise numai terților care și-au asumat angajamente în ceea ce privește respectarea confidențialității, atunci când aceștia trebuie să aibă acces la cadrul de furnizare a acestor servicii (de exemplu, medici în scopuri de diagnosticare).

Cu acordul dvs., datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise terților (de exemplu, un alt medic ales de dvs.)/companiilor care lucrează cu Societatea (de exemplu, companiile de asigurări cu care ați încheiat contracte).

Compania se angajează să nu comercializeze datele dvs. cu caracter personal făcându-le disponibile pentru vânzare/închiriere, oferindu-le/transferându-le/făcându-le publice sau comunicându-le terților sau utilizându-le în orice alt mod și în alte scopuri care ar putea pune în pericol confidențialitatea, libertatea, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege, hotărâre judecătorească/ordin, act administrativ sau dacă este o obligație contractuală necesară pentru funcționarea nestingherită a Paginii Web a Societății și pentru realizarea operațiunilor sale.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise unor asociați sau unor terți care respectă termenii acestei Politici, care sunt obligați să respecte confidențialitatea și care acționează în numele nostru pentru o prelucrare ulterioară în scopul furnizării de servicii, evaluării și îmbunătățirii funcționalității paginii web, precum și pentru marketing, gestionarea datelor și suportul tehnic, numai după ce utilizatorii au fost înștiințați în prealabil și s-a obținut consimțământul acestora. Aceste terțe părți sunt obligate contractual să utilizeze datele cu caracter personal exclusiv din motivele de mai sus, să nu transmită informații cu caracter personal unor terțe părți și să nu le divulge unor terți, cu excepția cazului în care acest lucru este impus de lege.

Pentru cât timp sunt păstrate datele mele cu caracter personal?

Datele dvs. cu caracter personal sunt păstrate pentru perioada de timp necesară în funcție de natura serviciului furnizat de Societate pe care dvs. l-ați selectat și, în plus, pentru perioada de timp cerută de legislația aplicabilă.

 Care sunt drepturile mele? Care sunt opțiunile mele dacă am probleme cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal?

Aveți dreptul să ne întrebați în orice moment care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, în ce scopuri le prelucrăm, dacă le comunicăm unor terțe părți și, dacă este cazul, cui, precum și alte informații relevante. De asemenea, aveți dreptul să primiți o copie gratuită a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Alte drepturi pe care le aveți în conformitate cu legislația relevantă privind protecția datelor cu caracter personal includ dreptul de a solicita actualizarea și/sau rectificarea datelor dvs., dreptul de a nu mai prelucra datele dvs. cu caracter personal și/sau de a restricționa prelucrarea acestora și de a vă șterge datele cu caracter personal din sistemele Societății, în cazul în care nu există o altă obligație legală pentru păstrarea acestora. De asemenea, vă rezervați dreptul la portabilitate și/sau de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal.

Mai specific, în ceea ce privește serviciul de buletin informativ („newsletter”), vă puteți dezabona („unsubscribe”), urmând instrucțiunile din fiecare buletin informativ („newsletter”), pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la acest serviciu să înceteze.

Puteți exercita toate drepturile de mai sus prin trimiterea unei cereri scrise la dpo@embryolab.eu. Pentru orice problemă cu privire la datele dvs. cu caracter personal și/sau clarificări, contactați responsabilul Societății pentru protecția datelor („Data Protection Officer”), apelând numărul 2310474747, prin e-mail la dpo@embryolab.eu sau prin fax la 2310475718. În orice caz , aveți dreptul să contactați Autoritatea responsabilă pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (APDCP, www.dpa.gr) și/sau să introduceți o acțiune în justiție. Orice cerere depusă trebuie să fie însoțită de dovezile de identificare corespunzătoare și de informațiile necesare (de exemplu, datele care necesită rectificare), așa cum sunt stabilite în termenii de utilizare a fiecărui serviciu. Societatea poate solicita informațiile suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Compania depune toate eforturile posibile pentru a răspunde cererilor dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două (2) luni suplimentare, dacă este necesar, ținând cont de complexitatea și de numărul cererilor. Veți fi informat despre această prelungire și despre motivele întârzierii în termen de o lună de la primirea cererii de către Societate. Dacă cererea dvs. este trimisă în format electronic, răspunsul va fi furnizat în format electronic, dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un răspuns diferit (de exemplu, scrisoare scrisă).

În orice caz, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul Grupului, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (APDCP) și/sau introduce o acțiune în justiție în cazul în care considerați că drepturile dvs. de mai sus au fost încălcate.

Datele mele sunt securizate?

Societatea acordă cea mai mare importanță confidențialității persoanelor ale căror date cu caracter personal le prelucrează, fie că sunt clienți, angajați sau terți, și depune toate eforturile posibile pentru a le proteja, atât din punctul de vedere al confidențialității/discreției în ceea ce privește informațiile, cât și în ceea ce privește integritatea (prevenirea modificării lor, distrugerii accidentale etc.). În acest context, Societatea aplică un sistem de management al securității informațiilor care respectă cele mai bune practici din standardele ISO 9001: 2015 și EN 15224: 2012.

Societatea ia toate măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru a proteja informațiile de pierderi, utilizări incorecte, acces neautorizat, dezvăluire, denaturare sau distrugere și asigură colectarea și prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, precum și păstrarea sigură a acestora în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației elene, comunitare și internaționale privind protecția persoanelor împotriva prelucrării datelor cu caracter personal, precum și deciziile Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, protejând secretul și confidențialitatea informațiilor despre care are cunoștință. Mai exact, această politică ține cont pe deplin de dispozițiile și articolele din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („General Data Protection Regulation” – „GDPR”) și depune în permanență toate eforturile posibile pentru a se conforma regulamentului respectiv.

Accesul la datele de contact ale vizitatorilor/utilizatorilor Paginii Web a Societății este limitat la persoanele autorizate care sunt obligate să respecte confidențialitatea (angajați, furnizori de servicii) și se consideră în mod rezonabil că trebuie să cunoască aceste detalii pentru a furniza produse sau servicii vizitatorilor/utilizatorilor paginii web sau pentru a-și desfășura activitatea.

Compania interzice în mod expres utilizarea de către angajați și asociați la sediul societății a camerelor foto, a camerelor video și a funcțiilor de fotografiere și înregistrare video ale telefoanelor mobile.

 Cum sunt colectate și utilizate datele mele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt colectate pe Pagina Web a Societății în următoarele cazuri:

– Când solicitați informații privind serviciile de sănătate furnizate de Societate prin intermediul Paginii Web.

– Când vă înregistrați și solicitați să primiți corespondența prin e-mail sau corespondența privind anunțurile/știrile Societății.

– Când vă înregistrați și utilizați serviciile Paginii Web a Societății.

– Când participați voluntar la serviciile de sănătate ale Societății și la programele de sănătate.

– Utilizând „Cookie-uri” sau tehnologii similare (a se vedea următoarea întrebare de mai jos pentru mai multe detalii).

Datele dvs. cu caracter personal colectate în fiecare caz includ, dar nu se limitează la:

– Primirea unui buletin informativ („newsletter”) în mod regulat: adresa de poștă electronică („e-mail”).

– Gestionarea dosarului medical al pacienților care au primit servicii de sănătate de la Societate: toate datele cu caracter personal incluse în dosarul medical, inclusiv datele privind sănătatea, rezultatele examenelor medicale, evaluările medicilor, datele financiare etc.

– Înregistrarea datelor de sănătate și colectarea de informații: datele din istoricul medical, datele de contact [adresa de poștă electronică („e-mail”), adresa poștală, numărul de telefon etc.].

– Transmiterea de întrebări cu privire la serviciile legate de turismul medical: numele complet, vârsta, datele de sănătate/istoricul medical, datele de contact [adresa de poștă electronică („e-mail”), adresa poștală, numărul de telefon, etc.].

– Monitorizarea funcționării nestingherite și îmbunătățirea funcționalității și performanței paginii web: adresa protocolului Internet („Ιnternet Ρrotocol address”), tiparele de navigare pe paginile web („browsing patterns”), informații privind utilizarea unei pagini Web, istoricul browserului („browser history”), date privind localizarea geografică („geolocation”), datele protocolului HTTP etc. Aceste date sunt păstrate într-un format centralizat, astfel încât identificarea utilizatorilor să fie aproape imposibilă.

Scopul exclusiv și unic al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal este:

– informarea personalizată și furnizarea de servicii,

– furnizarea de servicii de sănătate în conformitate cu preferințele și caracteristicile utilizatorilor,

– efectuarea analizei statistice a traficului și a utilizării paginii noastre web,

– satisfacerea cerințelor utilizatorilor precum și comunicarea directă cu aceștia pentru a le oferi informații cu privire la noile servicii de sănătate ale Grupului (în cazul în care utilizatorii și-au dat acordul).

Transmiterea în continuare către părți terțe asociate are loc la cererea vizitatorilor/utilizatorilor. Acordul utilizatorului este solicitat în mod expres, după notificarea scopurilor și a bazei juridice a utilizării datelor cu caracter personal și este o cerință esențială pentru orice prelucrare sau transmitere a datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

– Ce sunt modulele cookie și etichetele de internet?

Modulele cookie sunt mici fișiere de text care conțin informații stocate în programul de căutare („browser”) pe calculatoarele vizitatorilor/utilizatorilor atunci când accesează Pagina Web și pot fi șterse în orice moment.
Pagina Web a Societății utilizează module cookie în următoarele scopuri:

– Pentru buna funcționare a Paginii Web, la viteza necesară.

– Pentru identificarea dispozitivului pe care îl utilizați pentru navigarea pe Pagina Web, a programului de căutare („browser”) și/sau a sistemului de operare pe care îl utilizați, în scopul furnizării unei experiențe personalizate de navigare și/sau a utilizării Paginii Web a Societății.

– Pentru a stoca setările în timpul unei vizite sau între vizite (cum ar fi, de exemplu, numele de utilizator pe care l-ați ales, limba pe care o preferați sau folosirea mediilor de socializare în rețea), astfel încât să nu fie necesar să reintroduceți anumite date.

– Pentru a îmbunătăți performanța și/sau securitatea Paginii Web.

– Pentru a oferi conținut bazat pe interesele și nevoile dvs.

– Pentru a analiza modul în care navigați și/sau utilizați Pagina Web.

Compania NU utilizează module cookie în următoarele cazuri:

– Pentru colectarea datelor cu caracter personal fără acordul dvs.

– Pentru transferul datelor către agenții de publicitate.

– Pentru transferul datelor dvs. către terțe părți fără consimțământul dvs.

Tipurile de module cookie utilizate pe Pagina Web a Societății sunt „persistent cookies” (cookie-uri persistente) și „session cookies” (cookie-uri de sesiune). De asemenea, anumite servicii ale unor părți terțe care sunt activate pe Pagina Web, cum ar fi „social media buttons”, își plasează propriile module cookie pe calculatorul dvs., care nu sunt controlate de administratorii Paginii Web a Societății. „Session cookies” utilizate de Pagina Web a Societății sunt șterse după finalizarea navigării și/sau după închiderea programului de navigare „browser”. „Persistent cookies” rămân pe calculator sau pe alt dispozitiv până când le ștergeți sau până expiră perioada prestabilită în modulul cookie.

Puteți configura serverul (browser) pe care le utilizați în așa fel încât să vă avertizeze cu privire la utilizarea modulelor cookie în anumite servicii ale Paginii Web, sau refuza să acceptați utilizarea modulelor cookie în toate cazurile. Mai multe informații despre utilizarea generală a modulelor cookie și a metodelor de blocare sau de limitare a acestora le veți găsi pe paginile web https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies și http://www.allaboutcookies.org/. De asemenea, puteți șterge oricând doriți modulele cookie de pe calculator sau de pe dispozitivul pe care îl utilizați. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că, prin faptul că nu acceptați modulele cookie sau numai unele dintre ele, este posibil ca unele caracteristici ale unei pagini web să nu fie pe deplin disponibile. Pagina Web a Societății utilizează, de asemenea, „internet tags”. Această metodă este utilizată pentru a măsura răspunsul vizitatorilor la Paginile Web. Societatea vă asigură că folosirea de „internet tags” și module cookie NU implică colectarea sau căutarea de informații personale și identificabile privind vizitatorii paginilor web, cum ar fi numele, adresele, adresele electronice sau numerele de telefon.

– Ce este aplicabil pe Pagina Web a Societății cu privire la datele cu caracter personal ale copiilor?

Societatea se angajează să nu prelucreze datele cu caracter personal ale vizitatorilor/utilizatorilor Paginii Web sub vârsta de șaisprezece (16) ani, fără a obține în prealabil consimțământul persoanei care exercită răspunderea părintească a copilului (părinte sau tutore), prin comunicare directă, offline sau prin internet.

– Ce este valabil în privința linkurilor („links”) cu alte pagini web?

Pagina Web a Societății poate conține trimiteri prin hiperlinkuri („hyperlinks”) către alte pagini web, pentru conținutul și serviciile cărora Societatea nu poartă nici o răspundere și nu le poate garanta accesibilitatea continuă și sigură. În nici un caz nu trebuie să se considere că Societatea acceptă sau adoptă conținutul sau serviciile paginilor web ale hiperlinkurilor sau că este afiliată cu acestea în orice fel. În cazul apariției unor probleme în timpul utilizării paginilor web de mai sus, proprietarul efectiv al fiecărei pagini web va fi exclusiv responsabil. În cazul unor hiperlinkuri către alte pagini web, Societatea nu va fi trasă la răspundere pentru termenii de gestionare și de protecție a datelor cu caracter personal pe care îi urmează. Folosim social media pentru a prezenta lucrările și serviciile Societății prin canale moderne de comunicare utilizate pe scară largă. Utilizarea social media de către Societate este prezentată în mod special pe Pagina noastră Web. De exemplu, puteți viziona videoclipuri informative cu oamenii de știință din domeniul sănătății angajați la clinicile Societății noastre, pe care le postăm pe pagina noastră pe „YouTube” și să urmați (prin Paginile noastre Web) conturile noastre Twitter și LinkedIn.

Societatea încurajează cu fermitate utilizatorii să consulte politica corespunzătoare a fiecărei părți terțe (de exemplu, furnizori de servicii de căutare „search engines”), furnizori de rețele sociale „social media”, (cum ar fi Facebook, LinkedIn, Twitter etc.) pentru a afla mai multe despre practicile pe care le urmează pentru protecția datelor cu caracter personal.

Pagina Web a Societății poate afișa materiale cu conținut, scop și caracter publicitar/informativ. Societatea nu își asumă nici o răspundere față de vizitatori/utilizatori și de orice terți pentru orice act sau omisiune ilegală, inexactitate sau nerespectare a legilor și reglementărilor oricărei țări sau a Uniunii Europene cu privire la conținutul acestor notificări. Societatea nu este obligată să examineze și nu examinează dacă materialul informativ afișat pe paginile web de mai sus este legal sau nu și, prin urmare, nicio răspundere nu poate fi atribuită Societății. Această răspundere este suportată de către părțile care fac publicitate, sponsorii sau creatorii materialului publicitar afișat.